ilaya International Group Regler for brug og Privatlivspolitik

1. Regler

Ved at benytte hjemmesiden på http://www.ilaya.dk/, samtykker du til at være bundet af denne hjemmesiden Regler og betingelser for brug, alle gældende love og reguleringer, og du samtykker til at du er ansvarlig for overholdelse af enhver gældende lokal lovgivning. Hvis du ikke samtykker til nogen af disse regler, har du ikke tilladelse til at anvende eller få adgang til hjemmesiden. Materialet som findes på denne hjemmeside er beskyttet af gældende lovgivning inden for copyright og handelsmærker.

2. Brugerlicens

a. Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på ilaya International Group hjemmesiden for personlig, ikke-kommerciel læsning. Dette er en tilladelse til en licens, og ikke en overdragelse af ejerskab, og under denne licens må du ikke:

i. ændre eller kopiere materialet;
ii. bruger materialet til nogen form for kommercielt brug, eller til offentlig visning (kommercielt eller ikke-kommercielt);
iii. prøve at dekompilere eller omdanne noget software som findes på ilaya International Group hjemmesiden;
iv. fjerne nogen form for copyright eller anden proprietære meddelelser fra materialet; eller
v. overføre materialet til andre personer, eller “afspejle” materialet på nogen anden server.

b. Denne licens vil automatisk blive annulleret hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger, og kan på ethvert tidspunkt blive annulleret af ilaya International Group. Ved en annullering af din ret til at se disse materialer, eller ved en annullering af denne licens, skal du ødelægge enhver form for downloadet materiale som er din besiddelse, hvad enten det er i elektronisk eller udskrevet format.

3. Disclaimer

a. Materialet på ilaya International Group hjemmesiden er givet “som beset”. ilaya International Group giver ingen garantier, direkte eller indirekte, og fraskriver og annullerer hermed enhver anden form for garantier, inklusiv men ikke begrænset til, indirekte garantier af forhold for tilgængelighed, anvendelighed for et bestemt formål, eller en ikke-overtrædelse af intellektuel ejendom eller anden overtrædelse af rettigheder. Endvidere vil ilaya International Group ikke garantere eller give nogle repræsentationer vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater, eller pålideligheden ved brug af materialet på deres online hjemmeside, eller på anden vis relateres til sådanne materiale, eller på nogen sider som linker til denne hjemmeside.

4. Begrænsninger

På intet tidspunkt skal ilaya International Group eller deres leverandører holdes ansvarlige for nogen form for skader (inklusiv, men ikke begrænset til, skader i forbindelse med tab af data eller omsætning, eller grundet forretningsafbrydelse), som måtte opstå i forbindelse med brugen af, eller den manglende brug af materialet på ilaya International Group online hjemmesiden, selv om ilaya International Group eller en ilaya International Group autoriseret repræsentant er blevet informeret mundtligt eller skriftligt om muligheden for sådanne risici. Fordi visse retskredse ikke tillader begrænsninger af indirekte garantier, eller begrænsninger af ansvarlighed for efterfølgende eller tilfældige skader, vil disse begrænsninger måske ikke være gældende for dig.

5. Revisioner og rettelser

Materialet som vises på ilaya International Group hjemmesiden kan inkludere tekniske, typografiske, eller fotografiske fejl. ilaya International Group garanterer ikke at materialet på deres hjemmeside er nøjagtigt, fuldstændigt, eller opdateret. ilaya International Group kan på ethvert tidspunkt foretage ændringer til materiale som findes på deres hjemmeside, uden at informere om dette. ilaya International Group vil dog ikke påtage sig nogen forpligtelser til at opdatere dette materiale.

6. Links

ilaya International Group har ikke vurderet alle de sider som linker til deres online hjemmeside, og er derfor ikke ansvarlig for indholdet på sådanne linkede sider. Inkluderingen af nogen former for links, skal ikke ses som en anbefaling fra ilaya International Group. Ethvert brug af et sådan eksternt link, sker på brugerens egen risiko.

7. Modifikationer for sidens Regler for brug

ilaya International Group kan revidere disse Regler for brug af deres hjemmeside, på ethvert tidspunkt som de ønsker, uden at informere om dette. Ved at bruge denne hjemmeside, samtykker du til at være bundet af den nuværende udgave af disse Regler og Betingelser for brug.

8. Gældende lovgivning

Ethvert krav til ilaya International Group hjemmesiden, skal være gældende under lovgivningen i Valencia, Spanien, uden hensyn til hvor lovkonflikten er opstået.

Generelle Regler og Betingelser gældende for brug af hjemmesiden.

Privatlivspolitik

Dit privatliv er meget vigtigt for os, og det er ilaya International Group’s politik at respektere dit privatliv, angående enhver form for information som vi måtte indsamle, mens vi driver vores hjemmesider. I henhold til dette har vi udviklet denne Politik, så du bedre kan forstå hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer og afslører, og bruger disse personlige informationer. Det følgende beskriver vores privatlivspolitik.

  • Før, eller under indsamlingen af dine personlige informationer, vil vi angive grunden til hvorfor disse informationer indsamles.
  • Vi vil udelukkende indsamle og bruge dine personlige informationer med formålet at kunne gennemføre disse formål som er angivet af os, samt for andre kompatible grunde, medmindre vi opnår tilladelse af den enkelte person, som påkrævet ved lov.
  • Vi vil kun opbevare dine personlige informationer så længe det er nødvendigt, som baggrund for at kunne udføre disse formål.
  • Vi vil indsamle dine personlige informationer på en juridisk og fair måde, og hvor passende, med kendskabet og tilladelsen fra den enkelte person.
  • Personlige data skal være relevante i forhold til de formål som de skal bruges til, og i forhold til disse formål, skal de være nøjagtige, fuldstændige og opdaterede.
  • Vi vil beskytte alle personlige informationer med rimelige sikkerhedsforanstaltninger, mod tyveri, samt mod uautoriseret adgang, afsløring, kopiering, brug eller redigering.
  • Vi vil have vores politikker og procedurer tilgængelige til vores kunder, som er relateret til administrering af personlige informationer.

Vi er forpligtet til at udføre forretning i henhold til disse principper, for at sikre at fortroligheden af de personlige informationer er beskyttet og bevaret. ilaya International Group kan fra tid til anden ændre deres Privatlivspolitik, på ilaya International Group’s egen diskretion.